Our Mission

To achieve excellence in integrated cross-discipline engineering design

Kim jesteśmy?

E-TEC Power Management został założony w 1999 roku pod kierunkiem E-TEC Power International Ltd., jako spółka specjalizujące się w systemach zasilania gwarantowanego. Grupa działa aktualnie na terenie Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec i Polski. Początkowo główna działalność E-TEC skupiona była na Agregatach Prądotwórczych, UPS, Rozdzielniach oraz Wsparciu Technicznym dla szerokiej gamy klientów z różnorodnych branż. Nasz zespół szybko zdobywał doświadczenie, co pozwoliło na projektowanie i wdrażanie całościowych rozwiązań infrastrukturalnych dla Centrów Danych, uwzględniających systemy rackowe, systemy chłodzenia, systemy przeciwpożarowe oraz wewnętrznie opracowane oprogramowanie SCADA. Firma rozwija również rozwiązania pod klucz oparte na kontenerowych Centrach Danych (Turnkey Data Center). Nasi programiści stale wspierają zespół inżynierów poprzez nieustanny rozwój narzędzi inżynierii wirtualnej, które umożliwiają prowadzenie szybkich i efektywnych prac. Programiści tworzą również zintegrowane oprogramowanie finansowo-administracyjne umożliwiające spółce pełną kontrolę swojej działalności.

Celem E-TEC jest jak najlepsze zrozumienie potrzeb klientów. Uwzględniając najnowsze innowacje i trendy w sektorze ICT nasz zespół projektuje najskuteczniejsze rozwiązania infrastrukturalne o odpowiednich poziomach redundancji i skalowalności. Dbamy żeby koszty, efektywność energetyczna i czas podtrzymania był na optymalnym poziomie, a także aby projekt zapewniał możliwości dalszej rozbudowy. E-TEC zachowuje najwyższą staranność podczas całego procesu inwestycyjnego.