W systemach telekomunikacyjnych jako podstawowe źródło zasilania dla urządzeń teletransmisyjnych, bezprzewodowych i sieciowych stosowany jest stałoprądowy standard zasilania napięciem 48V DC. W układach zasilania dedykowanych dla urządzeń telekomunikacyjnych szczególnie istotna jest niezawodność zasilaniaoraz wyeliminowanie wszelkich zakłóceń. Urządzenia spełniające te wymagania określane są jako siłownie telekomunikacyjne.
W zakresie rozwiązań systemów zasilania prądu stałego o napięciu 48VDC polecamy:

Dobór systemu zasilania do potrzeb infrastruktury telekomunikacyjnej ma szczególne znaczenie dla zapewnienia ciągłości procesów związanych z jej funkcjonowaniem, co bezpośrednio przekłada się na zapewnienie ciągłości biznesowej przedsiębiorstwa.

DC-Rectifiers   54a45dd1a7