TKDC+icons
Prefabrykowana , żelbetonowa konstrukcja modułowa o rozmiarach dostosowanych do potrzeb zawierająca system zasilania (podstawowego, rezerwowego i gwarantowanego), chłodzenia, infrastrukturę IT, monitoring, systemy detekcji i gaszenia oraz bezpieczeństwa i zdalnego zarządzania.

Layout Drawing TurnKey Data Centre

TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre TurnKey Data Centre