Obiekty Data Center, wymagają dedykowanych systemów i procedur w zakresie wykrywania i zapobiegania pożarom. Istnieje wiele zmiennych wpływających na projekt systemu ochrony przed pożarem. W zależności od układu i typu pomieszczenia, wytycznych zawartych w normach oraz indywidualnych wymagań klientów, Firma E-TEC opracowuje i dostarcza rozwiązania dopasowane dla konkretnego obiektu. W sytuacji wystąpienia pożaru prawidłowo zaprojektowany i wykonany system ochrony zapewnia ograniczenie do minimum możliwości powstania uszkodzeń sprzętu, jak również ogranicza zmiany warunków środowiska pracy urządzeń IT.

W nowoczesnych obiektach Data Center, gaszenie gazem obojętnym jest najpopularniejszą metodą tłumienia zarzewia ognia, przede wszystkim ze względu na szybkość działania, bezpieczeństwo dla zainstalowanego wyposażenia IT. Gazowy środek gaśniczy używany w Stałych Urządzeniach Gaśniczych ( SUG) powoduje gwałtowną redukcję tlenu potrzebnego do spalania, jak również absorbcję wydzielanego ciepła nie tworząc wilgoci (wody) mającej negatywny wpływ na sprzęt. Skuteczność działania systemu gaszenia zależy od szybkiej detekcji zagrożenia. Niezbędną i zintegrowaną częścią całego systemu SUG są odpowiednio dobrane i rozmieszczone czujki ciepła i dymu. Gazy wykorzystywane w SUG to Argon, HFC-227 (FM-200), Novec 1230, Azot.

Dla zapewnienia dodatkowej ochrony, a przede wszystkim w celu jak najwcześniejszego wykrycia zagrożenia pożarowego, firma E-TEC proponuje również systemy aspiracyjne (zasysające) zapewniające bardzo wczesną detekcję dymu (tzw. VESDA).