ems-scada

Kompleksowy System Zarządzania Data Center

E-TEC Power Management oferuje szeroki zakres systemów zarządzania Data Center przeznaczonych do projektów o każdej wielkości. Nasze autorskie Systemy Zarządzania Data Center mogą być kombinacją dowolnych, wymienionych poniżej systemów, dzięki czemu tworzymy jedno, optymalnie dobrane narzędzie.

Przy użyciu nowoczesnych technologii i dzięki swojemu doświadczeniu zespół E-TEC jest w stanie zaoferować jeden system w miejsce kilku tradycyjnych, z których każdy wymagał dedykowanego wyświetlacza i serwera. Zastąpienie kilku systemów oznacza dla użytkownika wiele korzyści m.in. uproszczenie zarządzania, zwiększenie interakcji i wymiany danych między poszczególnymi systemami, precyzyjną synchronizację pracy różnych systemów.

Posiadasz System Zarządzania Data Center?  Skontaktuj się z nami

E-TEC oferuje nie tylko implementację nowych systemów, ale również zapewnia modernizację (upgrade) istniejących bez konieczności przerwania pracy w monitorowanych obiektach. Dzięki doświadczeniu naszych inżynierów opracowaliśmy metodę, która umożliwia instalację naszego systemu, w czasie gdy dotychczasowy system pracuje w sposób niezakłócony. Po zainstalowaniu naszego systemu następuje migracja danych podczas której oba systemy pracują równoległe. Dopiero po pełnej implementacji stary system jest wyłączany, co zapewnia 100% bezpieczeństwo monitorowanego obiektu.
 

Accreditation & Partnerships

Trend-SI inductive automation EcoXpert Janitza Solution Partner