Ciągły rozwój infrastruktury IT pociąga za sobą konieczność zapewnienia coraz to większego poziomu dostępności kluczowych procesów, a co za tym idzie uzyskanie wysokiej niezawodności Centrów Przetwarzania Danych. Warunki środowiskowe w pomieszczeniach serwerowni są jednym z podstawowych czynników wpływających na dostępność urządzeń IT. Za utrzymanie parametrów środowiska w pomieszczeniach Data Center odpowiedzialna jest klimatyzacja precyzyjna, zapewniająca optymalne warunki temperatury i wilgotności oraz odpowiednią cyrkulację powietrza dla szaf ze sprzętem IT. System chłodzenia jest kluczowym elementem zapewniającym ciągłość pracy serwerowni, który powinien być dobrany w sposób zapewniający wysoką niezawodność oraz efektywność pozwalającą na redukcję kosztów utrzymania (TCO). E-TEC bazując na zdobytym doświadczeniu oraz najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych z dziedziny chłodzenia oferuje wysokiej sprawności energooszczędne systemy klimatyzacji precyzyjnej dla Data Center. Optymalne wykorzystanie mocy chłodniczej urządzeń wpływa znacząco na parametr PUE (Power Usage Effectiveness) – czyli efektywności wykorzystania mocy zużywanej przez serwerownię.

W celu zmniejszenia wartości współczynnika PUE stosuje się klimatyzację precyzyjną z funkcją „free cooling”, wykorzystującą sprzyjające warunki zewnętrzne charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej.  Ciepło generowane przez serwery w Data Center możliwe jest do wykorzystania w innych procesach związanych z funkcjonowaniem obiektu (ogrzewaniem c.o., podgrzewaniem wody użytkowej itp.)

W zakresie klimatyzacji precyzyjnej E-TEC proponuje zarówno układy chłodnicze oparte na bezpośrednim odparowaniu z wykorzystaniem czynnika gazowego (mieszaninie gazów obojętnych np. R410) oraz wodzie lodowej (roztworze wody i glikolu). W zależności od wymagań i specyfiki danego obiektu/serwerowni stosowane są również rozwiązania hybrydowe oparte na bezpośrednim odparowaniu i  wodzie lodowej.

Ze względu na zróżnicowane wymagania chłodzenia sprzętu IT w poszczególnych szafach RACK oraz samego pomieszczenia, E-TEC stosuje zróżnicowane metody zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych, poprzez: