Service

E-TEC Power Management realizując kompleksowo Data Center i oferując usługi utrzymania i serwisu jest dla swoich Klientów głównym (jednym) punktem kontaktu odpowiedzialnym za funkcjonowanie wszystkich systemów. Zapobiega to „rozmyciu” kompetencji i odpowiedzialności w zakresie obsługi poszczególnych systemów. Znacząco wpływa na ograniczenie do minimum wystąpienia przestojów w czasie normalnego funkcjonowania obiektu oraz optymalizację ilość wizyt serwisowych.

Działając w ciągle zmieniającym się środowisku infrastruktury IT wspieramy naszych Klientów w planowaniu rozwoju, proponując rozwiązania elastyczne, skalowalne przystosowane do przyszłych adaptacji z zachowaniem wymaganej nadmiarowości.

E-TEC to zespół doświadczonych specjalistów z każdej dziedziny składającej się na przedsięwzięcie jakim jest Data Center.

Wsparcie i serwis

Firma E-TEC we współpracy z partnerami biznesowymi oferuje swoim Klientom usługi posprzedażowe, utrzymania i serwisu w pełnym zakresie, m. in. :