Przez ponad 20 lat w biznesie zespół E-TEC realizował projekty między innymi dla:

Apple Computer
Dell
E-Bay
Guinness Group Ireland
IBM
Instytut Fizyki Jądrowej
Morgan Stanley
Oracle
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
Philips
PWN
Poczta Polska
TVP S.A.
Symantec
UPC